Novinky

Ukrajina - poznatky z pozorovatelské mise OBSE

Dnešní Ukrajina „na vlastní oči“ vypadá opravdu zcela jinak, než ji známe z televizního zpravodajství. V rámci monitorování prezidentských voleb jsme strávili v Kyjevě a jeho zhruba dvěstěkilometrovém okolí pět dní a celková situace se dá charakterizovat slovy „klid a mír“. Ano, Doněcká a Luhanská republika jsou výjimky, kde proruští radikálové bojují s regulérní ukrajinskou armádou, tam ale OBSE své krátkodobé pozorovatele neposílalo.

Při rozhovorech s lidmi je cítit očekávání a naději. Naději v jakýsi nový začátek a lepší život. „Oranžovou revoluci“ z roku 2004 její vůdci Tymošenková a Juščenko zcela prohospodařili a Ukrajina se nespokojeností a frustrací dopracovala až na Majdan 2014. „Cena, kterou jsme za odchod Janukoviče museli zaplatit, byla vysoká“, říká naše překladatelka, mladá právnička Anastazia. Má na mysli zhruba stovku mrtvých, jejichž fotografie zasypané květinami jsou vylepeny na náměstí Majdan. Potvrzuje, že demonstrace nebyly o podpisu či nepodpisu asociační dohody, což byla rozbuška, ale protestem proti zkorumpovanému režimu a prezidentovi.

Současný Majdan je však směs bizardnosti a komerce. Náměstí je několikanásobně větší než naše pražské Václavské. Uprostřed jsou stále desítky a desítky stanů, chatrčí a přístřešků, které jsou obklopeny barikádami z tisíců pneumatik, prken, želez a dlažebních kostek. Ve stanech trvale drží pohotovost a hlídky „lidé Majdanu“. Nicméně barikády jsou kvůli obnovenému provozu na náměstí polorozebrané, takže kolem „ležení demonstrantů“ volně procházejí civilisté a turisté. Podél náměstí však již pulzuje normální civilní život, před restauracemi a kavárnami jsou předzahrádky a turisté pijící kávu sledují „lidi Majdanu“, jak u vojenských stanů štípou dřevo a v polní kuchyni vaří boršč. To vše lemují stovky stánků s upomínkovými předměty „na revoluci“, od samolepek a magnetek s válčícími demonstranty, přes vojenské helmy až po sádrové chleby a plastový špek ve formě přívěsků na klíče.

Byli bychom nespravedliví, kdybychom tvrdili, že „energie a očekávání Majdanu“ zcela vyprchalo, nebo že se neudržuje mezi obyvateli. O tom také vypovídá skutečnost, že nový prezident Porošenko, do kterého se tato „naděje“ přelila, byl zvolen v prvním kole voleb. Lidé stáli hodiny ve frontách, aby mohli volit. Kyjev kromě prezidenta zároveň volil svého starostu, organizátora Majdanu, boxera Vitalije Klička.

Očekávání od nových, demokraticky zvolených lídrů jsou obrovská. Stejně obrovská jako úkoly, které nového prezidenta čekají. Zabránit rozpadu státu, zabránit finančnímu bankrotu země a najít dohodu s Ruskem i EU. Neméně těžký úkol bude dohodnout se s „lidmi Majdanu“, kteří vytvořili cosi jako domobranu a kontrolují vládní budovy a „blokposty“ na hlavních silnicích. A stále drží pohotovost na Majdanu. Vnitřní bezpečnost státu se během demonstrací částečně rozpadla a tato domobrana ji nahradila. Nahradit tyto revoluční ozbrojence řádnými bezpečnostními složkami bude znamenat zbavit je ve skutečných bojích získané moci a to nemusí být jednoduché.

senátor Ing. Petr Bratský

senátor Ing. Tomáš Jirsa

senátor MUDr. Pavel Trpák

Doplnění stanoviska B.Bubnové k mediální omluvě

Pane místostarosto,

původně jsem nemínil reagovat na výzvu k mediální omluvě, ale po zaslaném stanovisku od zastupitelky Blanky Bubnové, se kterým plně souhlasím, jsem se rozhodl doplnit toto stanovisko o další skutečnosti.

Ve své odpovědi na výzvu k rezignaci na funkci místostarosty uvádíte, že jste po celou dobu byl mylně přesvědčen o existenci nájemní smlouvy na užívání sportovní haly oddílem basketbalu. Musím konstatovat, že z Vaší strany jde jen o předstíranou nevědomost, což je průkazně doložitelné. Situaci v užívání sportovní haly zkoumaly v letech 2007 a 2011 dvě veřejnoprávní kontroly a o zjištěních a požadavku na nápravu jste byl prokazatelně informován. Rovněž ředitel ZŠ Komenského 399 pan Mgr. Roman Hásek usiloval marně o nápravu. Dle schválených ceníků RM vypracoval návrh nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor /viz příloha/ s ročním nájemným 3 032 535,80 Kč. Odpověď obdržel i s dodejkou /viz příloha/, ze které je zřejmé, že porada vedení dne 29.6. 2009 nebyla s řádně vypočtenou cenou pronájmu spokojena.

Očekával jsem, že orgány činné v trestní řízení osvětlí, zda se jednalo o nedbalost veřejného funkcionáře či o vědomé nedodržování zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Státní zástupce však usoudil, že vše se konalo v zájmu města – tedy pro blaho občanů.

Na závěr lze konstatovat, že obava oznamovatelů o možnou podjatost se asi ukázala oprávněnou. Doufám či spíše věřím, že letos v říjnu bude zvoleno nové zastupitelstvo města, které s péčí řádného hospodáře nadefinuje škodu a požádá o přešetření.

S pozdravem „Sportu zdar – všem však za rovných podmínek!“ / čímž jistě činím radost zejména kolegovi Hüblovi/ MUDr. Pavel Trpák, zastupitel za ČSSD

B.Bubnová - Stanovisko k výzvě k mediální omluvě

Pane místostarosto,

obdržela jsem výzvu k mediální omluvě s termínem do 30.6.2014 a musím vám sdělit, že k takovému kroku nemám žádný důvod. Na základě zjištěné skutečnosti, že jako předseda oddílu basketbalu a současně jako veřejný funkcionář-místostarosta jste zapříčinil vznik situace dlouholetého neoprávněného užívání sportovní haly Lokomotivou Trutnov. Jsem řadová zastupitelka bez speciálního právnického vzdělání, ale to mi jistě nebrání pochopit, že jste byl ve střetu zájmů a že jste svým jednáním upřednostnil zájmy Lokomotivy Trutnov oproti povinnostem plynoucím ze zákona o obcích. Proto následovalo trestní oznámení o podezření ze spáchání trestního činu, ke kterému jsem se s plnou zodpovědností připojila, musím dokonce říci, že jako zastupitelka jsem se cítila povinována požadovat řádné prošetření. Spíše mne překvapilo, že na výzvu k připojení se k trestnímu oznámení pozitivně nereagovalo více zastupitelů. Nemám a ani jsem neměla přístup do vyšetřovacího spisu, ale orgány v trestním řízení nepochybně zjistily uváděné skutečnosti jako pravdivé. Přesto bylo rozhodnuto státním zástupcem o odložení případu se zdůvodněním, že dle podaných vysvětleních /asi ze strany funkcionářů vedení města/ nedošlo pro město Trutnov k žádným škodám! Je pravda, že tento podnět vedl konečně k uzavření nájemních smluv na užívání sportovní haly pro basketbal / TJ Lokomotiva a BK-servis s.r.o./ na sezónu vždy za celkem 595 000 Kč. Po deseti letech neoprávněného a bezplatného užívání sportovní haly při ZŠ Komenského náprava nastala!

Nyní k medializaci. Ode mne můžete přijmout ujištění, že jsem žádnou mediální kampaň nepodněcovala a žádnou nevedla a že jsem ani nebyla novináři ani oslovena. Naopak jsem mohla sledovat, že zveřejňované články se snažily zpochybnit argumenty uvedené v trestním oznámení. Proto jsem nebyla překvapená, že zastupitel PhDr. Hübl požadoval zveřejnění textu trestního oznámení v Radničních listech, aby občané mohli být plně informováni. Toto však bylo odmítnuto, což je Vám jistě známo právě z titulu člena redakční rady RL.

S pozdravem Blanka Bubnová – zastupitelka za KSČM

V Trutnově 26.6.2014

Místostarosta Hendrych chtěl od opozice omluvu, te

Trutnov - Exprezident basketbalového klubu a trutnovský místostarosta Tomáš Hendrych (Volba pro město) chystá žalobu na čtyři opoziční zastupitele, kteří ho podezírají, že upřednostnil zájmy basketbalu před zájmy města. Protože se mu neomluvili za údajné poškození jeho jména, jak požadoval, dá vše k soudu.

Místostarosta Tomáš Hendrych podá občanskoprávní žalobu na ochranu osobnosti.

Pokračuje tak spor, který začal před dvěma lety. Opoziční zastupitel Josef Hübl (ČSSD) tehdy vyzval místostarostu k rezignaci. Podle Hübla měly basketbalový klub a jeho servisní organizace BK servis od roku 2002 výhodnější podmínky v hale Základní školy Komenského, a to na základě smlouvy mezi klubem a školou, kterou ale neschválilo město. „Jako místostarosta již několik volebních období zodpovědný za majetek města bez jakéhokoli usnesení rady města či zastupitelstva neoprávněně upřednostňoval jako prezident oddílu basketbalu a dále i jako jednatel firmy BK servis zájmy těchto organizací,“ uvedl Hübl.

Anketa

Měla se opozice Hendrychovi omluvit?

  • Ano, podle policie nezpůsobil škodu
  • Ne, sám chyboval s neschválenou smlouvou
  • Nevím

odpovědí celkem 27

Hendrych připustil, že smlouva úplně v pořádku nebyla. „Je pravda, že se udělala v roce 2002 chyba, že smlouva neprošla orgány města. Nebyla schválená v radě města,“ potvrdil v červnu 2012.

To ale považuje za jediný problém. Jinak podle něj byla nastavena podobně jako u fotbalového nebo zimního stadionu. „Peníze město posílalo přímo provozovateli sportovišť, nikoliv formou dotace pro sportovní kluby, které v daném zařízení sportovali. Tím pádem nemohla vzniknout žádná škoda městu nebo provozovatelům sportovních objektů,“ uvedl. Odmítl proto rezignovat na post místostarosty, vzdal se jen funkce v basketbalovém klubu. Neuznal také obvinění, že by byl basketbal zvýhodněný.

Hübl ale trval na tom, že městu vznikla škoda a podal na Hendrycha trestní oznámení. Připojili se k němu ještě další z opozice - Zdeněk Ondráček (KSČM) a později i Pavel Trpák (ČSSD) a Blanka Bubnová (KSČM). Policie věc odložila, protože neshledala v rámci šetření žádné pochybení s tím, že Hendrych svým jednáním nenaplnil žádnou skutkovou podstatu trestného činu. Také státní zastupitelství zamítlo následnou stížnost čtyř zastupitelů.

Josef Hübl podal před časem trestní oznámení na místostarostu. Teď bude zřejmě i on čelit žalobě.

Hendrych po nich chtěl, aby se mu do konce června veřejně omluvili v tisku, protože podle něj nečekali na výsledky policejního šetření, věc neobjektivně a nepřiměřeně medializovali a tím poškodili jeho jméno. „Rozumím námitce, že jsem politik, a musím tedy snést více, ale toto bylo už za hranou norem slušného chování. Všechno to byla samozřejmě lež. Ale hlavně je potřeba zmínit, že tím utrpěla má rodina, kterou smyšlená kauza poškodila - a to prostě nemohu nechat jen tak být,“ sdělil.

Josef Hübl ale už minulý týden (tedy ještě před koncem června) prohlásil, že o omluvě neuvažuje. „Věcný a právní důvod omlouvat se nemám. Podle mého názoru městu škoda vznikla. Podrobně se k tomu vyjádřím na pondělní veřejné schůzi městského zastupitelstva,“ řekl minulý týden. Včera ale žádné prohlášení neučinil.

Protože se opoziční zastupitelé do včerejška neomluvili, podá místostarosta Hendrych občanskoprávní žalobu na ochranu osobnosti. „Příští týden se budu radit se svým právníkem na dalším postupu,“ upřesnil.

Pavel Cajthaml

pavel@trutnovinky.cz

Trutnov navštívila ministryně práce a sociálních v

Na pozvání předsedy klubu zastupitelů ČSSD v Trutnově Jaroslava Špačka a senátora Pavla Trpáka přijela ve čtvrtek na pracovní návštěvu ministryně práce a sociálních věcí. Vedle jednání se zástupci odborů z podniků v regionu a politiků zvolených do místní samosprávy i obou komor parlamentu navštívila také Klub vozíčkářů Bukovinka.

Ministryně návštěvu zahájila setkáním se zástupci Odborového svazu KOVO z několika tamních závodů. Hlavním tématem debaty byla problematika nelegálního zaměstnávání a úroveň pracovních podmínek.

Boj s chudobou a sociálním vyloučením byl hlavním bodem jednání se zástupci samosprávy regionu a senátorem Pavlem Trpákem. „Debatovali jsme zejména o možných řešeních problematiky sociálně vyloučených lokalit. Shodli jsme se mimo jiné na významu prodloužení podpory institutu veřejných prací na dva roky,“ uvedla ministryně Marksová.

Michaela Marksová navštívila také Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka. S klienty diskutovala o problémech lidí s handicapem i možnostech konkrétní podpory a přislíbila pomoc formou aktivní komunikace mezi klienty klubu a ministerstvem práce a sociálních věcí. „Podobná setkání jsou prospěšná pro všechny zúčastněné a je potřeba v nich pokračovat. S paní ministryní jsme se proto domluvili na další návštěvě regionu,“ uvedl předseda klubu zastupitelů Špaček.

1, 2, 3, 4, 5