Novinky

Hudební léto KUKS 2014 – 5. ročník hudebního festivalu

Z důvodu probíhající rekonstrukce kukského hospitalu se letos konání festivalu přemístilo do Choustníkova Hradiště. Koncerty pořádané v barokním kostele Povýšení sv. Kříže zde nalezly odpovídající prostředí a výborné akustické podmínky. Záštitu nad 5. ročníkem festivalu Hudební léto Kuks převzal Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. V sobotu 16.8.2014 se uskutečnil závěrečný koncert festivalu pod záštitou senátora MUDr. Pavla Tráka a koncert to byl skvělý. Pražský soubor Collegium Marianum v čele s uměleckou vedoucí a flétnistkou Janou Semerádovou přednesl barokní skladby od Jean-Marie Leclaira, Georga Philippa Telemanna, Františka Ignáce Antonína Tůmy a v neposlední řadě v novodobé premiéře Sonátu D dur No. VIII, op.2 od Václava Vodičky /1715 – 1774/. Tato skladba byla výrazným příspěvkem našeho festivalu k letošnímu „Roku české hudby“, uvedl ředitel festivalu Vít Havlíček. Pražský soubor Collegium Marianum sklidil zasloužený aplaus a byl takto pozvánkou na festivalové koncerty příštího již 6. ročníku, který se vrátí zpět na Kuks do kostela Nejsvětější Trojice.

Jubilejní 30. ročník běhu do vrchu z Janských Lázní na vrchol Černé hory

Senátor Pavel Trpák odstartoval v sobotu 16.8.2014 nejen tradiční běh

do vrchu z Janských Lázní na Černou horu, ale i svou senátní kampaň za

obhajobou mandátu senátora. Setkal se i s rivalem - kandidátem ODS

Mgr. Pavlem Káňou, kterého v roli startéra vyslal s ostatními běžci a

běžkyněmi na trať dlouhou 8600 m s převýšením 650 m. Opravdu těžkou

trať zdatný kandidát ODS úspěšně absolvoval, ale nedalo se čekat, že

se umístí na stupních vítězů. Ocenění vítězům jednotlivých kategorií

předával senátor Trpák spolu se starostou města Janské Lázně Ing.

Jiřím Hradeckým. Jubilejní 30. ročník se velmi vydařil, i když počasí zrovna nepřálo ani běžcům a ani divákům.

Návštěva premiéra Sobotky v Královéhradeckém kraji - 7.8.2014

Senátor MUDr. Pavel Trpák doprovázel premiéra Bohuslava Sobotku při jeho návštěvě Královéhradeckého kraje, která započala seznámením s průběhem rekonstrukce hospitalu Kuks a podmínkami čerpání prostředků na opravu z evropských dotačních programů podle schváleného projektu Granátové jablko. Pak návštěva pokračovala ve Dvoře Králové nad Labem, kde na radnici přijala pana premiéra starostka města Mgr. Edita Vaňková, kterého jednak seznámila s aktuálními problémy města a následně pak provedla expozicemi Městského muzea. Návštěva kraje pokračovala v Jičíně prohlídkou Domova pro seniory a zakončena byla prohlídkou areálu nemocnice v Jičíně. Paní ředitelka Ing. Dana Kracíková seznámila pana premiéra s dosaženým stavem pro kvalitní poskytování zdravotnické péče a zejména rozvojovými investičními plány.

Při příležitosti návštěvy projednal senátor Pavel Trpák s panem premiérem a předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou všechny své hlavní programové cíle, se kterými vstupuje do senátních voleb obhajovat mandát senátora. S velkým porozuměním se premiér Sobotka vyjádřil k návrhu na zavedení sektorové daně pro hazardní průmysl a rozdělení výnosu daně ve prospěch rozpočtů obcí a měst, tak i pro vytvoření legislativních podmínek k snadnějšímu přechodu mladých atestovaných lékařů do ambulancí odborných lékařů a zejména ambulancí praktických lékařů, aby nenastaly problémy se zajištěním dostupnosti lékařské péče pro pacienty.

Premiér Bohuslav Sobotka přislíbil na podporu volební kampaně senátora Trpáka svou osobní účast ještě na měsíc září přímo ve volebním obvodu. Senátor Trpák poděkoval za podporu a ujistil, že organizačně řádně připraví a zajistí na září setkání s našimi příznivci a voliči.

STOP HAZARDU - sektorová daň

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

protože řada z Vás se dotazuje na pojem a problém uplatnění sektorové

daně pro firmy hazardního průmyslu, tak zasílám toto doplnění k mému

návrhu na regulaci či k zákazu hazardu. Nasazení institutu sektorové

daně je zakotveno v přijatém vládním programu, přitom právě přednostní

uplatnění sektorové daně na firmy hazardního průmyslu se nám jeví

nejen jako efektivní z hlediska příjmů veřejných rozpočtů, ale i

celospolečensky velmi příznivě přijatelné pro většinu občanů. Náš

návrh počítá s razantním navýšením daně z příjmů pro firmy z

hazardního průmyslu, a to na 60% ! Nyní činí jejich zdanění 19%, mají

tedy stejnou výši korporátní daně z příjmů jako firmy /právnické

osoby/ z jiných odvětví podnikání. Radikální navýšení daně z příjmů

firmám, které provozují hazardní hry, přinese ročně n a v í c celkem

8 miliard korun pro rozpočty obcí a měst. A to samozřejmě bez vazby na

skutečnost, zda regulují na svém území herny či herny jsou vyhláškou

zakázány či na svém území budou mít zájem vytvořit ráj pro podnikání v

hazardním průmyslu. Ano, očekávám, že některé obce nebo některá města

se takto rozhodnou a že svůj rozvoj až rozkvět budou ochotny postavit

na vstřícnosti k hazardnímu průmyslu. To ale nebude mít výrazný vliv

na výši příjmů pro obec, protože do rozpočtu obcí finance poplynou z

centrálně vybraných prostředků /z ministerstva financí/ dle jednoho

kritéria, kterým bude počet trvale přihlášených obyvatel v dané obci.

Doufám, že jsem se vyjádřil srozumitelně. Omlouvám se, že v původním

textu jsem sektorovou daň lépe neosvětlil.

Hezký den přeje z Trutnova senátor Pavel Trpák

Rozhovor se senátorem MUDr. Trpákem pro volební noviny

Pane senátore, jak se to přihodí, že lékař se dostane na nejistou dráhu profesionálního politika?

Nejprve musím podotknout, že stále vykonávám ambulantní lékařskou praxi, i když pro časovou zaneprázdněnost již ordinuji v Trutnově jen v minimálním rozsahu. Nyní k vašemu dotazu. O politiku a veřejné dění jsem měl vždy velký zájem, ale v minulosti jsem nikdy nebyl organizován v žádné politické straně. Počátkem 90. let však začala ODS prosazovat tzv. transformaci zdravotnictví, což mělo v konečných důsledcích vést k rozvratu a pak k následné léčbě formou privatizace. Privatizace jako lék na vyvolaný stav v rezortu zdravotnictví. Byla to právě ČSSD - jediná politická síla, která měla jasný koncept zdravotnictví jako veřejné služby hrazené z všeobecného zdravotního pojištění. Takže stav ohrožení přivedl do řad sociální demokracie nejen mne, ale mnoho lékařů podporujících úsilí sociální demokracie.

Všeobecná Masarykova nemocnice v Trutnově, kde jsem pracoval jako gynekolog, po zrušení OÚNZ přešla organizačně i majetkově pod Město Trutnov. Proto jsem v roce 1994 ještě jako bezpartijní kandidoval za ČSSD do zastupitelstva Města Trutnova a byl i zastupitelem zvolen.

Ale to je ještě hodně daleko od výkonu funkce senátora!?

Jistě, máte pravdu. Jen jsem chtěl uvést, že základní pohnutkou mého vstupu do aktivní politiky byla snaha pomoci prosadit žádoucí změny ve zdravotnictví, zajistit pro pacienty všeobecně dostupnou, kvalitní a bezplatnou lékařskou péči v nemocnicích i v ambulancích odborných a praktických lékařů. Zdánlivě snadný úkol – přiznám se, že i já jsem sdílel tento naivní náhled. Ukázalo se, že zápas o kvalitní zdravotnické služby je nekonečný příběh, i když dnes se zejména odehrává na poli finančního zabezpečení rezortu zdravotnictví. Proč to takhle uvádím. První dvě volební období v komunální politice byla pro mne nezbytná škola, jak se řemeslu politika naučit. A měl jsem to štěstí, že jsem měl více než dobré učitele, které si zde dovolím vzpomenout. Jednak to byl pan Josef Vítek – opravdu ctihodný předseda okresního výboru, a především PhDr. Josef Hübl jako předseda místní organizace a zejména jako tvůrce politických konceptů našeho klubu zastupitelů. Přímo mistrovským tahem bylo nesnadné získání všech politických sil v zastupitelstvu pro návrh prodeje bytů a domů z majetku města Trutnova, který na jedné straně upřednostňoval nájemce a byl pro nájemce cenově velmi výhodný a na druhé straně do rozpočtu města ročně přinesl 200 až 300 miliónů korun. Zde byl položen základ rozvoje a rozkvětu města Trutnova, kterého si všimne zvláště návštěvník města. Noví vlastníci o své domy řádně pečují, takže opravené a zateplené obytné domy jsou pro nás dnes samozřejmostí. Je třeba si uvědomit, že v souladu s přijatými zásadami bylo takto postupně prodáno více než 4000 bytů občanům Trutnova. Vždyť tyto zásady pro prodej bytů z roku 1996 jsou s drobnými úpravami nejdéle stále platnou vnitřní právní normou našeho města.

Rozumím správně, že chcete říci, že politika je uměním možného, ale že možného lze dosáhnout jen zvládnutím politického řemesla?

Děkuji, vyjádřil jste to naprosto přesně. Proto mne značně iritují výroky, že stát a veřejné služby je třeba řídit jako firmu a že zkušenosti z podnikatelské sféry jsou pro politiku dostatečně příhodné či postačující. Umění naslouchat je důležité nejen pro lékaře, ale i pro politika. Samozřejmě musíte mít nejen znalosti a dovednosti, ale nenahraditelná je i osobní zkušenost. Vím, o čem mluvím. Mám osobní zkušenost z vedení podnikatelského subjektu, jsem mnoho let členem dozorčí rady nemocnice v Trutnově, zažívám na vlastní kůži těžkosti ambulantních lékařů a jako předseda výboru zdravotního při krajském zastupitelstvu znám problémy s věcným a zejména se svízelným finančním zabezpečením fungování zdravotní péče. Rozumím rodinám, které mají v péči zdravotně postiženého, protože sám mám v péči vlastní sestru, která má závažné a trvalé následky po v dětství prodělaném zánětu mozkových blan. Drábkovy šetřící reformy i v této oblasti je třeba urychleně napravit. Vždyť kvalitní rodinná péče o zdravotně postiženého musí mít přednost před péčí ústavní. A to nejen proto, že ústavní péče je násobně nákladnější a více tedy zatěžuje státní rozpočet.

Pane senátore, vy však v Senátu nejste členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku?

Ano, máte pravdu. Ono bylo a je v Senátu enormní zájem o členství v tomto výboru. Nově zvolený senátor neměl mnoho šancí se zde uplatnit, takže dnes nakonec pracuji ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Nebyla to pro mne volba ze zoufalství, protože problematika zahraniční politiky a vojenství mi vždy byla více než blízká, lze říci, že i koníčkem. Problematiku bezpečnosti jsem se musel naučit, takže zařazení do výboru jsem nezažíval jako trauma. Předmětem mého zájmu byla a je problematika Blízkého východu a Zakavkazska. Musím říci, že jsem v přátelském vztahu k lidu Izraele a že jsem Izrael vícekrát navštívil a procestoval. Po zvolení Šimona Perese prezidentem v roce 2007 se ukázala naděje na mírové urovnání s Palestinci, která se postupně vytratila do ztracena. Vinu na promarnění mírového procesu mají obě sporné strany. Nynější politická reprezentace Státu Izrael již není ochotna naslouchat ani přátelům. Právo každého státu na přiměřenou obranu a na ochranu vlastních obyvatel je nezpochybnitelné, ale nemůže konflikt vyústit až do humanitární katastrofy.

Pane senátore, můžeme se vrátit do Vašeho volebního obvodu a jeho hlavním problémům?

Jistě. Troufám si říci, že z pravidelných návštěv obcí a měst mám celkem detailní znalost jejich problémů, přičemž je samozřejmé, že jejich priority k řešení jsou rozdílné. Co je společné, tak stále zanedbaná dopravní infrastruktura zejména silnic nižších tříd. Po letech zakonzervované výstavby dálnice u Hradce Králové je velké očekávání, že po vykoupení pozemků od statkářky Havránkové se konečně výstavba dálnice rozběhne směrem do Jaroměře. Asi nelze z důvodu projektové připravenosti či nepřipravenosti očekávat, že by souběžně probíhala výstavba rychlostní komunikace R11 z Jaroměře až do Královce na hranice s Polskem. Evropa nutně potřebuje severojižní dálniční propojení mezi Stockholmem a Římem, takže můžeme čekat tlak na Českou republiku, aby výstavbu dálnice urychlila, a to i za zvýšené finanční podpory ze strany Evropské komise. Bez kvalitní dopravní dostupnosti regionu se jen velmi obtížně získávají investoři, kteří pomohou řešit nedostatek pracovních příležitostí. Stávající úroveň nezaměstnanosti je řešitelná jen za předpokladu masivního vzniku nových pracovních míst, což bez zvýšení atraktivity regionu pro investory není reálné.

Zatím nemáme vážné problémy v dostupnosti lékařské péče v ambulancích odborných a praktických lékařů. Ale pozor, velká část praktikujících lékařů je starších 60 let, proto bude nutné včas přijmout i legislativní řešení, která usnadní přechod mladých lékařů do ambulancí a která i praxi v ambulancích pro mladé lékaře zatraktivní. Na řešení této situace bych se rád aktivně podílel, což si vyžádá zásadní změny v předpisech o atestacích.

Máte smělé plány, je ale rodina ochotna nadále snášet Vaše „senátorování“?

Výkon funkce senátora a zastupitele v samosprávných orgánech je jistě časově velmi náročná, ale v rodině mám zázemí a pochopení. Potomci jsou již v dospělém věku a manželka je již zvyklá a smířená. Díky její vstřícnosti a pomoci bychom jinak nemohli zvládat náročnou rodinnou péči o mou postiženou sestru Janinku.

Dovolte mi však, abych se ještě vrátil k hlavnímu úkolu, kterému se hodlám věnovat. Je třeba zajistit razantním způsobem navýšení finančních prostředků do rozpočtu obcí a měst. Zde se nabízí v souladu s programovým prohlášením vlády uvalení sektorové daně na provozovatele hazardu. V současné době činí pro firmy-právnické osoby daň z příjmů 19% a sektorovou daní lze navýšit daň z příjmů až na 60%. Příjmy z poplatků za herní automaty a daně z příjmů od subjektů herního průmyslu je žádoucí rozdělit polovinou pro státní rozpočet a druhou polovinou dle počtu obyvatel mezi obce a města. Oproti dnešnímu stavu by takto do rozpočtu obcí a měst přiteklo navíc minimálně 8 miliard korun, a to bez ohledu na skutečnost, zda je v jejich městě či obci hazard provozován. Ústavní soud již svým rozhodnutím umožnil obcím a městům, aby na svém území vyhláškou mohla hazard regulovat či zakázat. Takto by při boji s hazardem a jeho průvodními negativními jevy obce či města nebyla finančně podmiňována, zda na jejich území jsou či nejsou herny provozovány. Věřím, že pro navrhované řešení získám potřebnou podporu starostek a starostů ve svém obvodu, podporu od občanů jistě, ale i podporu kolegů v senátu. Získané finanční prostředky pak ze zákona budou účelově určeny k použití pro tělovýchovu a sport a pro kulturní a sociální aktivity.

Co považujete za svůj největší úspěch v uplynulém volebním období?

Tak to je těžká otázka. Protože se již několik let podílím na prosazení zvýšených účelových příjmů pro hasiče a záchranáře - zejména na obnovu jejich zastaralé techniky, tak jsem měl opravdu radost, že se dílo podařilo. Mám na mysli povinnost pro pojišťovny odvádět 3% z přijatého pojistného z povinného ručení do Fondu zábrany škod. Fond bude spravovat Česká kancelář pojistitelů a dle předložených projektů bude finance rozdělovat mezi žadatele. Jsem jedním z 19 senátorů, kteří podali ústavní stížnost ve věci slevy na dani z příjmů pro pracující starobní důchodce. Ústavní soud z našeho podnětu zrušil právní úpravu, takže vrátil pracujícím důchodcům možnost slevy na dani ve výši 24 840,- Kč. Ale za největší úspěch musím považovat dobré fungování mé senátorské kanceláře v Trutnově. Nejen z hlediska efektivní pomoci občanům při jejich oprávněných žádostech a stížnostech, ale i v rozvinutím vzájemné spolupráce se starostkami a starosty obcí a měst v mém volebním obvodu. Vše se dařilo i díky zkušenostem a znalostem vedoucího kanceláře, kterým je od počátku PhDr. Josef Hübl. Pro řadu menších obcí jsme dokázali fungovat téměř jako metodické centrum. Na druhé straně jsme takto získávali neocenitelné náměty a podněty, které byly důležité pro tvorbu nové legislativy. Tandemová spolupráce s poslancem PhDr. Robinem Böhnischem a jeho regionální kanceláří v Trutnově při zpracování a využití podnětů byla pak velmi přínosná.

Jak hodnotíte koaliční vládu?

Koaliční vládnutí je vždy komplikované a přijatý vládní program je nutně výsledkem kompromisu politických cílů zúčastněných stran. Při realizaci vládního programu se logicky každý z nich snaží při zpracování legislativních návrhů o určitý posun ve svůj prospěch, o svůj výklad úkolu z platného vládního programu. To není nic neobvyklého a lidovci i v minulých vládách, kterých se účastnili, v tomto vynikali. Dnes musím říci, že ve stávající vládě ve většině problémů drží korektně vládní program. Naopak předseda hnutí ANO pan ministr Babiš se snaží v řadě projednávaných a připravovaných věcí o zásadní posuny oproti původním dohodám. Hnutí ANO je ve vládní koalici, ale snaží se prezentovat i jako opozice. S blížícími se komunálními a senátními volbami se tato tendence bude jistě dále prohlubovat. Díky politické zdatnosti premiéra Sobotky a jeho zkušenostem s administrací vládní agendy je vláda stále dělná. Vždy byla zatím po některých názorových nesrovnalostech schopna dospět k přijatelnému kompromisu. Koaliční vládnutí je vždy vyčerpávající a přináší řadu politických šrámů!

Pro mne z vládního programu je mimořádně důležité, aby byl splněn úkol, který ukládá zpracování návrhu zákona a přijetí zákona o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních. Pro řešení dobře fungující páteřní sítě nemocnic v našem kraji to bude jedinečná příležitost, protože stávající Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. nenaplnil a ani nemohl naplnit očekávání do něj vkládaná. Zabezpečování zdravotnictví jako veřejné služby není ve shodě s podnikatelskou formou akciové společnosti. Musíme si přiznat, že převod nemocnic do této právní formy nepřinesl kýžené ekonomické výsledky. Kraj má zákonnou zodpovědnost za dostupnost a kvalitu zdravotnické péče pro své obyvatele a nemůže se z ní nijak vyvinit, včetně vyrovnávání provozních nákladů a povinnosti investovat do nemocničních budov a zejména přístrojového vybavení. Věřím, že toto je naprosto srozumitelné všem našim občanům.

Pane senátore, děkuji za obsažný rozhovor. Nemohu si odpustit říci, že vedení rozhovoru s Vámi bylo značně nesnadné. Dovolím si však vyjádřit, že leitmotivem Vašeho snažení v politice postihuje staré přísloví: Zdravý má mnoho přání, nemocný jen jedno! Zpracoval : Josef Petrů

STOP HAZARDU - průvodní dopis starostům a starostkám

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

při svých návštěvách obcí a měst jsem s řadou z Vás probíral závažnou problematiku hazardu, u vědomí všech negativních dopadů z fungování hazardního průmyslu řada z Vás již aplikovala ve své obci /městě/ regulaci či plošný zákaz formou přijetí obecně závazné vyhlášky. Řada z Vás má již první zkušenosti, že podnikatelé z hazardní branže svou nelibost dokážou výrazně projevit a že příslibem přímého sponzorování se snaží ovlivnit postoje jednotlivých zastupitelů. Pro úspěšnost v boji s tímto nešvarem je třeba dosáhnout stavu, kdy veškeré výnosy z hazardu budou velmi výrazně zdaněny a budou plošně rozdělovány mezi obce a města dle počtu obyvatel, tedy bez ohledu na skutečnost, zda v obci jsou provozovány herny.

V jiných zemích EU je právě na podnikání v hazardním průmyslu uvalena výrazně vyšší daňová sazba – sektorová daň. Rozdělení příjmů z hazardu mezi státem a obcemi dle mého mínění by bylo žádoucí a jistě dosažitelné v poměru polovinou pro SR a polovinou pro rozpočty obcí a měst dle počtu jejich obyvatel. Jestliže se podaří v podstatné části obcí a měst uplatnit zákaz provozování hazardu, tak hazardní průmysl se prosadí a soustředí pouze ve vybraných lokalitách, takže v tomto procesu na trhu hazardu v České republice vzniknou malá „Las Vegas“ - vždy se souhlasem a vtřícností ze strany některých měst či obcí.

Ve Spojených státech je provozování hazardu plošně zakázáno a jen při splnění v zákonu uvedených výjimečných podmínek může federální vláda, vláda příslušného státu a municipalita dosáhnout povolení pro provozování hazardu. Ve firmách, které dostanou v takové lokalitě povolení k provozování hazardu, jsou pak zastoupeni jak v představenstvech, tak i dozorčích radách, čímž bezprostředně ovlivňují užití výtěžku z hazardu ve prospěch rozvoje svého území. Rovněž firma k získání licence pro provozování hazardu v USA musí splnit mimořádně náročná kritéria, včetně bezpečnostních požadavků v boji proti gamblerům.

V České republice již není možné za dané situace postupovat formou plošného zákazu, ale lze za využití rozhodnutí Ústavního soudu takto zdola žádoucím způsobem ovlivnit formování trhu v oblasti hazardu. Zastupitelstva obcí a města dostala do rukou nástroj, kterým formování trhu s hazardem mohou zásadně ovlivnit. Přivítal bych, abyste svou autoritou podpořili úsilí o změny v legislativě, které budou ve svém důsledku přínosné i pro rozpočty Vašich obcí a měst, a v tomto směru vykonávali tlak napříč politickým spektrem na poslance a senátory Parlamentu ČR. O problematice hazardu lze získat mnoho relevantních informací na www.obcaneprotihazardu.cz, se kterým spolupracuje kolega senátor JUDr. Miroslav Antl.

S pozdravem a přáním hezkých letních dnů přeje z Trutnova senátor MUDr. Pavel Trpák

STOP HAZARDU - nejen v Trutnově !

Česká republika pod praporem svobodného podnikání ve své platné legislativě není k hazardnímu průmyslu jen benevolentní, ale již od 90. let přímo vstřícná! Proto máme dnes herny v takovém počtu jak ve městech, tak i v obcích na venkově, a to se všemi doprovodnými negativními jevy. To se ještě vyjadřuji velmi diplomaticky, protože herny máme na každém rohu a dopady jsou devastující na hráče a zejména jejich rodiny. Tím nemyslím jen finanční dopady do rodinných poměrů. O tom však již toho bylo hodně napsáno, takže mi dovolte jako lékaři jen poznámku, že vytvořená závislost gamblera je velmi obtížně úspěšně léčitelná ve srovnání s léčbou alkoholiků či tabakistů. Proto je nutná prevence, jejíž součástí je i omezení dostupnosti heren jako lákadla pro smysluplné užití volného času.

Zásadním průlomem, který v dané legislativě ohledně hazardu umožnil obcím a městům účinnou regulaci, bylo rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2013. Až toto rozhodnutí dalo obcím a městům formou přijetí obecně závazné vyhlášky možnost regulovat na svém území veškeré druhy hazardních přístrojů, včetně zákazu provozování tohoto druhu hazardu na území celého města či obce.

Město Trutnov již od 90. let je hazardu městem zaslíbeným. Nepochybně je to dáno výrazným vlivem rodáka Aleše Hušáka, který jako generální ředitel SAZKY,a.s. plánoval uskutečnit v Trutnově výstavbu hotelů s komplexem kasin a všech dalších druhů hazardních her. Za tímto účelem byly již nakoupeny pozemky podél silnice Krkonošská. Někteří zastupitelé by jistě mohli vyprávět. Pan starosta Mgr. Ivan Adamec však určitě správně uvede, že heren je v Trutnově jistě hodně a že výtěžek z hazardu do rozpočtu města ve výši 18 mil. Kč není snadno nahraditelný a že zásadní skutečností je, že žádná z heren není v objektech města či pronajatých komerčních prostorách ve vlastnictví města Trutnova. Jedná se tedy o svobodné podnikání, na kterém se město Trutnov přímo nepodílí. Ještě lépe řečeno, umožňujeme dostupnost v poskytování specifických služeb občanům - kdyby nebyla poptávka, tak by již dávno herny zkrachovaly a byly vyklizeny. Je zřejmé, že stávající koalice v zastupitelstvu města Trutnova k zákazu hazardu na území města nepřistoupí. Doufejme, že podzimní komunální volby přivedou do zastupitelstva nové zastupitele, kteří budou ochotni problematiku hazardu řešit.

Proč vlastně reaguji na článek o petiční aktivitě občanů z Trutnova? Chci jen vysvětlit nejen panu Hančovi, ale i dalším podporovatelům petice, že řešení problematiky hazardu v našem městě a ve společnosti vůbec vyžaduje jednoduchou změnu v legislativě. Složité problémy vždy mají principiálně jednoduché řešení. Lze i říci, že v ekonomickém zájmu mimořádně silného hazardního průmyslu jsou překážky budovány a barikády bráněny. Jak bylo již uvedeno, tak první a důležitý krok pro možné rozhodování zastupitelstev obcí a měst o hazardu na svém území udělal Ústavní soud. Ve druhém kroku veškeré poplatky a daně z provozování hazardu musí být odváděny přes soustavu finančních úřadů do centra a následně rozdělovány mezi stát /státní rozpočet/ a rozpočty obcí a měst dle jednoduchého kritéria – tedy podle počtu obyvatel. To znamená, že z celostátního výnosu z hazardu by jednoduchým způsobem čerpaly obce a města účelové finanční prostředky /např. na sport, tělovýchovu a kulturu/ a rovněž ve státním rozpočtu by finanční prostředky takto byly účelově určeny ministerstvu kultury a ministerstvu školství, tělovýchovy a mládeže. Současně by bylo žádoucí výnosy hazardního průmyslu ve zvýšené míře zdanit – tedy uplatnit zavedení sektorové daně! V případě dosažení nižšího ročního obratu v hazardním průmyslu a při dosažení nižšího daňového základu by takto příjmy obcí a měst do jejich rozpočtů byly nejen spravedlivé, ale i ve většině obcí i vyšší oproti dnešku. Hlavně by pro obec či město nebyl jejich podíl na výnosu z hazardu vázán na skutečnost, zda se rozhodly omezit hazard regulací či úplným zákazem na svém území.

Dovolím si vyzvat pana Mgr. Adamce - starostu Města Trutnova, aby nyní jako nově zvolený poslanec Parlamentu PČR zvážil, zda za situace, kdy z rozpočtu města nezmizí oněch 18 mil. Kč, se nemůže přidat na podporu mého legislativního řešení.

senátor MUDr. Pavel Trpák, zastupitel Města Trutnova

Reakce na článek mfdnes ze dne 17.7.2014

Stručné vyhodnocení plnění volebního programu ČSSD - Trutnov 2010 až 2014

Nejprve je nutné uvést, že z opozičních lavic v zastupitelstvu není snadné prosadit programové cíle. Pro přijetí usnesení v zastupitelstvu je třeba 17 hlasů a s našimi 5 zastupiteli, zvolenými za ČSSD, lze toho dosáhnout jen velmi obtížně, většinou jen za situace, kdy zejména právní argumentací poukazujete na nekorektnost stávající praxe či připravených návrhů předložených zastupitelstvu k projednání a ke schválení. Krajním prostředkem pak je i nutnost podat oznámení o spáchání přestupku, oznámení dohledovým státním orgánům při podezření z porušování zákona či podání trestního oznámení při podezření ze spáchání trestného činu. Jistě jsme v tomto ohledu byli důslednou a korektní opozicí, které se podařilo zjednat nápravu v celé řadě případů.

Podařilo se nám vedení města i zastupitelstvo přesvědčit, že forma správy sportovních zařízení /zimní a fotbalový stadión, krytý bazén, koupaliště, areál Na Nivách atd./ prostřednictvím občanského sdružení TJ Lokomotiva Trutnov je nejen nevhodná z hospodářského hlediska, ale zejména i z hlediska právního, protože tato forma měla znaky nepovolené veřejné podpory. Sportovní zařízení byla pronajata dle nájemní smlouvy za roční nájemné 450,- Kč a na základě této smlouvy Město Trutnov ročně poskytovalo TJ Lokomotiva na provoz a správu cca 20 mil. Kč a k tomu je nutno připočíst náklady na opravy a pořízení majetku.

Od 1.1. 2013 je stav napraven tím, že provoz a správu sportovišť převzal MEBYS Trutnov s.r.o., který tuto činnost vykonává formou služby obecného hospodářského zájmu, tedy kdy náhrady /vyrovnávací platby/ za závazek veřejné služby nejsou nepovolenou veřejnou podporou.

Vzhledem k tomu, že dle nájemní smlouvy TJ Lokomotiva pořizovala inventář do sportovních zařízení právně formou finančních příspěvků od Města Trutnova, tak při zpětvzetí sportovních zařízení bylo nuceno Město Trutnov uhradit ještě zůstatkovou cenu inventáře – v roce 2013 celkem za 1 950 000,- Kč. Ano, platíme ještě jednou! Dále v roce 2013 byla uhrazena TJ Lokomotiva Trutnov kompenzační platba ve výši 2 900 000,- Kč s odůvodněním na ukončením nájemního vztahu – správy sportovišť, protože TJ Lokomotiva nebyla finančně způsobilá uhradit závazky dodavatelům! V roce 2010 finanční úřad provedl kontrolu hospodaření TJ Lokomotiva Trutnov za rok 2007 a na základě zjištěných pochybení byl nucen vyměřit doplatek daně z příjmů ve výši více než 1,5 mil. Kč a doplatek daně DPH ve výši více než 1,8 mil. Kč, přičemž proti rozhodnutí finančního úřadu se marně TJ Lokomotiva odvolávala, a to dle jejich vyjádření až ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi. Dle přípisu jejich ekonoma Ing. Miroslava Albrechta ze dne 21.2.2013 zůstávalo ještě k doplacení celkem 2 101 865,- Kč, což se skládalo ze zbytku posečkané daně 1 104 000,- Kč a příslušenství 997 865,- Kč /tj. penále + úrok/. Lze předpokládat, že od Města Trutnova poskytnutá kompenzační platba posloužila i k úhradě těchto závazků vůči státu. S úlevou musíme konstatovat, že tato krkolomná etapa hospodaření s majetkem Města Trutnova je již za námi!

Náprava bezplatného a neoprávněného užívání sportovní haly oddílem basketbalu a v případě basketbalového týmu žen extraligy firmou BK-servis s.r.o. byla ještě více dramatická, přičemž stav, zjištěný různými kontrolami, trval více než 10 let. Ochota napravit zjištěný protiprávní stav byla minimální a ze strany zejména odpovědného veřejného funkcionáře – místostarosty Mgr. Hendrycha byla přímo bagatelizována. Nakonec byl místostarostou Mgr. Hendrychem zpracován a zastupitelstvu předložen návrh smlouvy o pronájmu /4d1/, který však pro věcné a zejména i právní vady musel být z jednání zastupitelstva dne 25.6.2012 stažen! Proto zastupitelé a členové kontrolního výboru Josef Hübl a Zdeněk Ondráček přistoupili ke krajnímu kroku a podali trestní oznámení, přičemž vyzvali i ostatní zastupitele k připojení se k tomuto trestnímu oznámení. Nyní podle uzavřených smluv činí na sezónu nájemné + energie pro oddíl basketbalu 357 000,- Kč a pro BK-servis s.r.o. /extraliga žen/ 238 000,- Kč, tedy celkem 595 000,- Kč. Současně však za stejným účelem ve stejné finanční výši Město Trutnov uvedeným subjektům poskytuje dotaci, aby takto uhradily závazek vůči ZŠ Komenského. Chtělo by se říci: vlk se nažral a koza zůstala celá! Pro nás je toto řešení přijatelné, ale stále požadujeme, aby stejné podmínky měly všechny sportovní a tělovýchovné organizace z Trutnova a samozřejmě i jejich oddíly, jestliže formou pronájmu využívají sportoviště Města Trutnova – tedy i tělocvičny při základních školách.

Mnohem složitější byla náprava při poskytování každoročních finančních příspěvků ve výši 1 500 000,- Kč firmě BK-servis s.r.o. na provoz sportovní činnosti pro tým basketbalistek soutěžících v extralize žen. Tyto finanční příspěvky podléhají režimu de minimis – tedy jsou veřejnou podporou malého rozsahu, jakou může subjekt obdržet v maximálním limitu 200 000,- EUR v součtu vždy za posledních tři roky. Zde je ze zákona povinnost poskytovatele nahlašovat výši dotace do centrálního registru, což až do roku 2013 Město Trutnov nečinilo, ačkoliv jsme tuto povinnost jasně vedení města i zastupitelstvu dokladovali a požadovali. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl teprve v roce 2013 požádán starostou Mgr. Adamcem o stanovisko, tedy za situace, kdy se právní oddělení spolu s najatým předním expertem JUDr. Michaelem Kinclem marně snažili vyhotovit žádost o výjimku, která by měla naději na úspěch při rozhodování Evropské komise v Bruselu. Nemůže obstát argument, že snad i jiná města či obce nedodržují zákon.

Při prodeji pozemků v Průmyslové zóně Krkonošská developerovi – firmě MAPON,a.s. nastal dle našeho mínění ještě závažnější problém z hlediska veřejné podpory. Firma MAPON,a.s. nejprve koupila pozemky pro stavbu obchodního centra /TESCO, OBI/ za 75 mil. Kč od vlastníka pozemků, tj. firmy ARKADIA, a.s. – tedy za více než 1000,- Kč za m2. Za naše pozemky ve výběrovém řízení nabídla firma MAPON,a.s. 510,- Kč za m2, ale pozemky byly prodány za cenu 146,- Kč za m2 a ještě dále se slevou odpovídající maximální výši de minimis, tj. sleva ve výši 200 000,- EUR. Dle znaleckého posudku, který si zadal zastupitel MUDr. Pavel Trpák u znaleckého ústavu XP invest, s.r.o. Praha činí cena obvyklá 380,- Kč za m2. Zastupitelé, kteří tento „dobrý“ obchod hlasováním odsouhlasili, si asi ne zcela uvědomují, že při nedodržení termínů ve využití PZ Krkonošská /rok 2016/ se může přihodit, že instituce státu ČR mohou požadovat za převedené pozemky doplatek do ceny obvyklé, tj. doplatek do ceny cca 400,- Kč za m2. Operace „dobrého obchodu“ byla završena prodejem pozemků v PZ Krkonošská tak, že nabyvatel firma MAPON,a.s. obratem prodala všechny pozemky firmě NYMPHIA,a.s., ve které jediným akcionářem je Mgr. Daniel Kučera a kterému na nákup pozemků půjčil 3 014 000,- Kč zastupitel a člen rady města Ing. arch. Martin Vokatý, což je dohledatelné ve sbírce listin na obchodním rejstříku.

Při návrhu na prodej bytů v obytném domě ul. Spojka č.p. 142 v Trutnově jsme zjistili, že nájemce bytu č. 5 Ing. Jan Karpíšek vysoutěžil měsíční nájemné ve výši 4 500,- Kč, které si svévolně sám upravil na částku 2965,- Kč se zdůvodněním, že neužívá sklepy přináležející k bytu. Ing. Jan Karpíšek byl zastupitelem za ODS, členem rady města a ředitelem Městského bytového podniku Trutnov. Přestože máme v zásadách pro prodej bytů zakotveno, že dlužníkům Města Trutnova naše byty neprodáváme, byl předmětný byt Ing. Karpíškovi prodán, a to předmětný byt delší dobu sám neužíval a tento pronajal. Je pravda, že Ing. Karpíšek rezignoval nejen na funkci zastupitele a člena rady města, ale i na funkci ředitele MěBP, přičemž na odchodnou jmenovanému byla vyplacena odměna! Jak uvedl zastupitel MUDr. Pavel Trpák – „byl odejit a dostal držhubné od rady města Trutnova“ , která vůči tomuto městskému podniku vykonává funkci valné hromady!

Zastupitelstvu byl předložen k odsouhlasení návrh na odepsání nedobytné pohledávky za firmou Zdeněk Soumar, spol. s r.o. /dlužná částka za dodávku tepla/ ve výši 223 122,- Kč. Při projednávání předloženého podkladového materiálu /4c2/ byla místostarostka Ing. Hana Horynová upozorněna zastupitelem PhDr. Hüblem, že je dle zákona ve střetu zájmů, což měla před jednáním zastupitelstvu oznámit, tedy že se nemůže projednávaného bodu účastnit a samozřejmě ani hlasovat. Tímto jednoznačně spáchala přestupek. Střet zájmů neoznámila ani před projednáváním tohoto bodu při jednání rady města. Ve střetu zájmů byla z důvodu, že byla jediným vlastníkem firmy Zdeněk Soumar, spol. s r.o., přičemž v odůvodnění návrhu bylo uvedeno, že již uplynula promlčecí lhůta 10 let a že po celou dobu byla firma nekontaktní. Za daného právního stavu nebylo dle vyjádření advokátky JUDr. Mourové možné již dluh vymáhat exekučně, bylo možné jen dobrovolné plnění, což společník se 100% vkladem Ing. Hana Horynová odmítla. Proto zastupitel MUDr. Pavel Trpák písemně vyzval místostarostku Ing. Horynovou k rezignaci. Na základě její záporné odpovědi zpracoval pro jednání zastupitelstva návrh na projednání celé situace a návrh na odvolání jmenované z funkce místostarostky. Koaliční zastupitelé však hlasováním nepřipustili zařazení tohoto bodu vůbec do programu jednání. Jediným výsledkem bylo, že Ing. Hana Horynová notářským zápisem obratem převedla celý obchodní podíl zpět na svého bratra Zdeňka Soumara.

Nebylo v našich silách prosadit změny v pronajímání komerčních prostor Města Trutnova pro živnostníky a obchodníky, kteří poskytují žádoucí služby občanům zejména v historickém jádru a v odlehlých částech města, protože vysoutěžené opakované nájemné je pro značnou část z nich téměř likvidační. Snížení nájemného by bylo vázáno na dodržení žádoucího sortimentu prodávaného zboží nebo druhů poskytovaných služeb, aby byl spokojen nejen občan-zákazník a drobný živnostník či obchodník, ale nakonec z příjmů z pronájmu i Město Trutnov ve svém rozpočtu! Zatím nám narůstá počet neobsazených provozoven–obchodů ve vlastnictví Města Trutnova. Soukromí vlastníci domů již na situaci pružně cenou reagovali. Nebyla vstřícnost ani po napravení nájemného ve „výši“ 13 972,- Kč ročně na Krakonošově náměstí č.p. 129, tedy pronajatých nebytových prostor pro sekretariát ODS, a to s odkazem, že nájemní smlouva je již z dávna a je uzavřena na dobu neurčitou.

Nezdarem skončila i naše snaha zavést v elektronické podobě transparentní systém zveřejňování smluv uzavřených Městem Trutnov /příspěvky, dotace, pronájmy, prodeje majetku, nákupy zboží či inventáře, nákupy služeb atd./ po vzoru jiných měst. Doporučovali jsme fungující systém magistrátu České Budějovice, ale k nalezení na internetu jsou samozřejmě i jiná města, včetně zkušeností se zaváděním i provozováním systému, který má i nezpochybnitelnou funkci protikorupční! Stávající vedení našeho města bylo a je rozhodnuto čekat do doby, než bude přijat příslušný zákon o povinném zveřejňování údajů a smluv.

Společným jmenovatelem kauz je místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych, který nejen v tomto volebním období, ale v předchozích obdobích měl a má v gesci hospodaření s majetkem města. Výzvu k rezignaci na funkci místostarosty odmítl a jen ukončil funkci jednatele ve firmě BK-servis s.r.o., jejíž tým basketbalistek je v extraligové soutěži žen. Podané trestní oznámení na jeho osobu bylo Policií ČR v lednu 2013 odloženo se zdůvodněním, že dle podaných vysvětleních nevýběrem nájemného nevznikla Městu Trutnovu žádná škoda a že sportovní hala při ZŠ Komenského byla postavena s cílem jejího užívání oddílem basketbalu TJ Lokomotivy Trutnov. Všechny ostatní sportovní organizace za užívání sportovní haly však hradily dle ceníku schváleného radou města částku 420,- Kč za jednu hodinu pronájmu. Na rekonstrukci základní školy a výstavbu sportovní haly při ZŠ Komenského byla ze státního rozpočtu čerpána vysoká finanční dotace s řadou podmínek, ale jistě bez podmínky, že hala bude bezplatně užívána oddílem basketbalu, jehož prezidentem byl Mgr. Hendrych. Rozhodnutí o pronájmu a výši nájemného je pouze v pravomoci rady města, která dříve nikdy žádné usnesení nepřijala, není to tedy v pravomoci ředitele školy a místostarosty! Posuzovat, co je a není v zájmu města, je dle zákona 128/2000 Sb. jasně stanoveno a jistě toto není v kompetenci orgánů v trestním řízení.

V souladu s naším volebním programem jsme podpořili prodej našich městských lesů v katastru Horního Maršova, a to za 120 mil. Kč přímo KRNAPu. Dle platných zásad jsme podpořili prodeje domů a bytů z majetku města, dále jsme podpořili provedení rekonstrukcí a oprav v základních školách, rekonstrukce silničních komunikací a chodníků, stezku pro cyklisty, rekonstrukce parkovišť a vybudování bezpečných přechodů pro chodce, výstavbu kanalizace Bojiště a Volanov, příspěvky majitelům domů v historickém jádru na opravy chodníků i fasád, změny v linkách MHD. Marně jsme se však snažili prosadit pro občany Trutnova bezplatné užívání právě autobusů MHD, což by si vyžádalo zvýšené roční náklady ve výši cca 8 mil. Kč – tedy oproti stávající dotaci poskytované firmě OSNADO. Chceme vybudovat záchytná parkoviště pro motorová vozidla s tím, že zde bude fungovat autobusová kyvadlová doprava rovněž bezplatně, jestliže účastník se bude schopen prokázat parkovacím lístkem. To však patří již do nového volebního programu – tedy „Co chceme pro Trutnov a jeho občany“ zajistit v letech 2014 – 2018.

Věříme, že získáme ve volbách potřebnou podporu a jsme s tradičním pozdravem

„Sportu zdar – všem však za rovných podmínek !“

Pozn.: Bližší informace jsou dostupné v záložce „dokumenty“ na webu www.trpak.cz

Soustrast rodinám padlých vojáků

Cítím potřebu osobně vyjádřit nejupřímnější soustrast rodinám našich vojáků padlých při plnění úkolů vojenské mise v Afghanistánu. Jako senátor jsem byl členem vládní delegace, která se podrobně seznámila s mimořádně náročnou službou příslušníků naší armády v tomto bojovém nasazení. Musím se přiznat, že tato přímá zkušenost výrazně korigovala i mé náhledy na problematiku zahraničních misí. Pro naše spoluobčany je velmi obtížně představitelné, co přináší vojenská služba v podmínkách Afghanistánu. Je třeba mít obrovskou dávku osobní odvahy, odhodlání a ochoty snášet zátěž a nepohodu, včetně nasazení vlastního života. Čest památce našich vojáků!

Prohlášení výboru Senátu Parlamentu ČR

Prohlášení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky k vražednému útoku na české vojáky

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky je pobouřen podlým atentátem proti příslušníkům Armády České republiky v Afghánistánu a vyjadřuje svou nejupřímnější soustrast rodinám obětí tohoto atentátu.

Čeští vojáci jsou Afgháncům nablízko a požívají jejich důvěry. Ta byla zbaběle zneužita atentátníkem, který neváhal spáchat svůj čin uprostřed civilního obyvatelstva, včetně dětí.

Atentát proti příslušníkům AČR neovlivní délku české mise v Afghánistánu, ani odhodlání České republiky být, spolu se spojenci, nápomocna afghánskému lidu v boji s terorismem.

1, 2, 3, 4, 5