Dokumenty

Zastupitelstvem neprojednaná žádost Občanské iniciativy Trutnov bez hazardu ze dne 10.7.2014

1. Podkladový materiál pro ZM 11b ze dne 29.9.2014

NYMPHIA,a.s.

1. Účetní závěrka roku 2011

2. Účetní závěrka roku 2012

3. Účetní závěrka roku 2013

MAPON,A.S.

1. Oznámení o prodeji pozemků PZ Krkonošská 1.

2. Oznámení a nabídka fm. MAPON - PZ Krkonošská 2.

3. Nájemní smlouva na pozemky PZ Krkonošská

4. Kupní smlouva - MAPON,a.s.

5. Smlouva o spolupráci - Trutnov x Arkadia

6. Podklad pro ZM ze dne 23.2.2009

7. Notářský zápis - Mapon,a.s.

8. Notářský zápis NZ 2712-2013

9. Výroční zpráva - ARKADIA - 2011

10. Účetní závěrka NYMPHIA,a.s. 2011

11. dopis firmě MAPON,a.s.

12. Výpis z registru de minimis - podpora od Města Trutnova

Žaloba na ochranu osobnosti podaná Mgr. Hendrychem a vyjádření žalovaných

1. Žaloba podaná dle plné moci AK JUDr. Evou Doležalovou

2. Vyjádření-odmítnutí žaloby v plném rozsahu žalovanými

3. XANTIPA AGENCY - smlouva o poskytování služeb

4. XANTIPA AGENCY - dodatek smlouvy

5. Výpis z OR - Xantipa Agency s.r.o.

6. Výpis z OR - Trutnovinky s.r.o.

7. Inzerát ČSSD v LT novinách

8. Článek v Krkonošských novinách

9. Článek v Krkonošských novinách - dokončení

10. K článku Zeňka Ondráčka na serveru Česká pozice

11. Přiložené listiny k vyjádření žalovaných k žalobě podané Mgr. Hendrychem

Znalecké posudky pro prodej pozemků v PZ Krkonošská

1. Ceník pro prodej pozemků Města Trutnova

2. J.Danielis - cena obvyklá ke dni 25.3.2010

3. Stanovisko ke znaleckému posudku J. Danielise

4. Znalecký posudek fm. KOPPREA

5. Stanovisko ke znaleckým posudkům

6. Rekapitulace prodeje pozemků

7. Znalecký posudek fm. XP invest s.r.o.

8. Znalecký posudek Ing. Faifra - 2009

9. Nabídka firmy MAPON, a.s. - 17.2.2009

10. Nabídka firmy MAPON,a.s. - 6.11.2009

Služby od fm. XANTIPA AGENCY s.r.o. pro vedení Města Trutnov

1. Smlouva o poskytování služeb

2. Dodatek ke smlouvě ze dne 29.4.2013

3. Fakturace za 06/2012

4. Fakturace za 07/2012

5. Výpis z OR - Xantipa Agency s.r.o.

6. Výpis z OR - Trutnovinky s.r.o.

7. Hendrych - výzva k mediální omluvě

8. Tiskové prohlášení místostarostky Horynové

Sportovní hala při ZŠ Komenského

1. Smlouva o pronájmu reklamních ploch - 2003

2. Smlouva o spolupráci s TJ Lokomotiva

3. Ceník pro pronájmy sportovní haly

4. Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 7.12.2012

5. Usnesení Policie ČR - kauza Mgr. Hendrych

6. Dotaz zastupitele

7. Návrh smlouvy o nájmu od ředitele školy

8. Odpověď ředitele školy na dotaz zastupitele

9. Podmínky čerpání dotace na výstavbu sportovní haly

Ing. Hana Horynová a odpis nedobytné pohledávky

1. Výzva k rezignaci pro místostarostku Ing. Horynovou

2. Odpověď MUDr. Trpákovi - dne 23.11.2011

3. Návrh pro ZM na odvolání místostarostky Ing. Horynové

4. Rozhodnutí o přestupku Ing. Horynové

Kauza Ing. Karpíšek

1. Kauza Karpíšek

2. Kauza Karpíšek

3. Dotaz zastupitele

4. Kauza Ing. Karpíšek

5. Žádost + odpověď tajemníka

Výzva místostarosty Hendrycha k mediální omluvě

1. Komenského 399 - dopis r. 2009

2. Komenského 399 - dopis r. 2009 - dodejka

3. Výzva k mediální omluvě od místostarosty Hendrych

4. Stanovisko B.Bubnové k výzvě k mediální omluvě

5. Trestní oznámení na místostarostu Hendrycha

6. Výzva k rezignaci na funkci místostarosty

7. Odpověď p. Hendrycha na výzvu k rezignaci

8. Odpověď redakční radě RL

9. Doplnění stanoviska B.Bubnové

10. Smlouva BK Kara