Novinky

ČSSD vyhrála senátní volby!

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

po čtvrté v řadě za sebou (2008, 2010, 2012, 2014) vyhrála o tomto víkendu ČSSD senátní volby. Získali jsme ve druhém kole celkem 10 z rozdělovaných 27 mandátů. Zůstáváme nadále zdaleka nejsilnější politickou stranou v Senátu, náš klub bude mít nyní 33 senátorů a máme zcela reálnou šanci prosadit sociálního demokrata i pro příští dva roky na (druhou nejvyšší ústavní) pozici předsedy Senátu. Vítězství je to o to cennější, že ČSSD dokázala poprvé v historii vyhrát senátní volby jako vládní strana. V letech 1998-2006, když jsme byli poprvé osm let ve vládě, jsme senátní volby vždy výrazně prohrávali s tehdejší opozicí, zejména ODS. V roce 1998 ČSSD získala v senátních volbách jen tři mandáty, v roce 2000 (v poločase vlády Miloše Zemana) jeden, v roce 2002 (na začátku vlády Vladimíra Špidly) sedm mandátů, v roce 2004 jsme neprosadili ve volbách žádného senátora a v roce 2006, krátce po odchodu do opozice, šest mandátů. V letech 2008-2012 jsme senátní volby vyhrávali zejména díky mobilizaci voličů proti asociální pravicové vládě. Nyní jsme byli v odlišné a mnohem obtížnější situaci. Po osmi měsících v koaliční vládě se nám ale na celostátní úrovni podařilo potvrdit pozici nejsilnější parlamentní politické strany. Chci poděkovat a pogratulovat našim kandidátům, kterým se podařilo zvítězit. Vím, že to nebyl snadný souboj, ale všech deset nově zvolených senátorů v něm prokázalo schopnost získat si silnou podporu a sympatie nejen tradičních voličů ČSSD. Chci poděkovat rovněž všem našim devatenácti finalistům, kteří se probojovali do druhého kola. Mrzí mne, že Senát po těchto volbách opouští pracovití a pro sociální demokracii důležití senátoři, kteří většinou velmi těsně podlehli svým soupeřům: kolegové Kapoun, Chládek, Sykáček či Trpák a kolegyně Gajdůšková a Doupovcová. V Senátu odvedli velký kus práce a jako předseda ČSSD jim za to chci i při této příležitosti poděkovat. Máme za sebou komunální volby, v nichž ČSSD skončila co do počtu mandátů těsně druhá za KDU-ČSL a co do počtu hlasů o 2 % rovněž na druhém místě za ANO. Ve volbách do senátu jsme zvítězili. Obojí volby přinesly řadu námětů a výzev, které nyní musíme správně a nemilosrdně vyhodnotit. Tradiční strany jsou i nadále pod silným tlakem a ČSSD musí udělat takové vnitřní změny, které posílí naši schopnost vyhrávat volby. Největší výzvou přitom budou velká města. O tom všem budeme diskutovat uvnitř sociální demokracie během příštích měsíců, kdy se budeme připravovat na sjezd. Děkuji všem za pomoc ve volební kampani, pokračujeme v tvrdé práci na plnění programu koaliční vlády a na zlepšení působení a fungování naší sociální demokracie.

Hezký týden

Bohuslav Sobotka

Výběr z on-line rozhovoru pro Krkonošský deník - 14.10.2014

ČSSD oproti jiným stranám deklarovala zdaleka nejvyšší výdaje na komunální a senátní volby, ale ve městech a obcích to nebylo moc vidět?! Jak si to vysvětlujete?

Sociální demokracie nejen deklarovala, že výdaje na senátní volby budou 25 mil. Kč a na komunální 35 mil. Kč, ale zavázala se zveřejnit všechny konkrétní výdajové položky na centrálním transparentním účtu, což si každý občan může ověřit. ČSSD na transparentním účtu zveřejnila i všechny dárce-sponzory, kteří jednotlivé kandidáty či kandidátky podpořili finančním příspěvkem. Ostatní politické strany uváděly podstatně nižší plánované výdaje na volby – například pro senátní volby KDU-ČSL plánovala 4,5 mil. Kč, TOP09 asi 6,4 mil. Kč, ANO celých 11 mil. Kč a ODS maximálně 8 mil. Kč, přičemž pro 1. kolo pro každého kandidáta jen 100 000,- Kč. Nemyslím si, že toto nebylo dodrženo, ale již tam nejsou zahrnuty výrazné peněžní či věcné dary od sponzorů. Samozřejmě znám cenovou úroveň za jednotlivé druhy propagace a ČSSD přes vynaložené nemalé náklady byla v kampani téměř popelkou.

Očekáváte, že volební výsledek v komunálních volbách přinese zásadní změny i v Trutnově ve vedení radnice a snad i nového starostu?

Budu stručný, z výsledku komunálních voleb v Trutnově nemám radost, protože jsme očekávali opravdu změnu a narušení zavedeného klientelismu, včetně prošetření kauz z minulosti.Voliči rozhodli, že stávající koalice pod vedením starosty Mgr. Adamce bude dále pokračovat, takže opozice v zastupitelstvu to nebude mít vůbec snadné.

Pane senátore, za pár dnů vám skončí mandát senátora a jistě bylo pro vás nepostoupení do 2. kola velkým zklamáním. Koho budete volit ze svých úspěšnějších protikandidátů?

Každý kandidát jde do voleb s cílem uspět a v mém případě obhájit post senátora, což je vždy obtížnější než prvé vyhrání. Proto bych rád alespoň touto cestou poděkoval těm voličům, kteří mne svým hlasem podpořili a vyjádřili důvěru mé kandidatuře a mému programu, zejména v posílení rozpočtu obcí a měst na úkor provozovatelů hazardu. Se zkušeností z výkonu mandátu senátora jsem opravdu ani nemohl slibovat voličům nereálné přínosy pro region, jak to až naivně slibovali někteří kandidáti. V prvním kole byl nejúspěšnější kandidát bez programu a jen s příslibem, že bude na vše jen dohlížet. Očekával jsem, že mne voliči posunou do druhého kola a že bude ve druhém kole střet mezi kandidáty pravice a levice, lépe řečeno střet o programové cíle mezi levicí a pravicí. Voliči však razantně rozhodli jinak, takže střet ve druhém kole senátních voleb bude mezi dvěma kandidáty pravice. Pro levicově orientované voliče zdánlivě již nezajímavé, ale jsem přesvědčen, že je stále důvod pro účast ve volbách. Po celou dobu výkonu svého mandátu jsem se snažil o zlepšení podmínek pro fungování integrovaného záchranného systému, tedy zdravotní záchranné služby a hasičského záchranného sboru, včetně zlepšení podmínek pro obnovu zastaralé techniky pro dobrovolné hasiče, proto ve druhém kole voleb svým hlasem podpořím pana Adolfa Klepše. Jsem přesvědčen, že právě on se svými zkušenostmi z komunální politiky a zkušenostmi ze záchranného systému horské služby může navázat na mé úsilí. Je žádoucí, aby osoba s tímto zaměřením v Senátu byla. Je to důvěra plynoucí z dlouholetého výkonu jeho profese záchranáře, přestože TOP 09 a ani pan Kalousek není můj šálek čaje či kávy.

Co na to říkáte, pane senátore Trpáku? - VIII.- 6.10.2014

Pane senátore, jste zastáncem transparentního zveřejňování smluv uzavíraných obcemi či městy při výkonu samosprávy s podmínkou, že smlouvy schválené radou či zastupitelstvem nadobudou platnosti až jejich zveřejněním. Tomu rozumím a souhlasím. Proč ale požadujete zřízení veřejně přístupného registru přestupků, přitom většina přestupků se týká dopravních přestupků?

Nejprve musím uvést, že zavedení centrálního Registru přestupků, a to včetně blokových pokut, neznamená zcela volný přístup do evidence přestupků, ale musí být ve stejném režimu ochrany osobních dat, jak je tomu nyní v Rejstříku trestů. I organizačně je vhodné registr přestupků vést právě jako podřazenou agendu Rejstříku trestů, přičemž není třeba měnit stávající evidenci dopravních přestupků v Centrálním registru řidičů.

Smyslem je poskytnout správním orgánům v přestupkovém řízení informace o přestupkové recidivě „pachatele“ a možnost takto adekvátně skutečnost recidivy do verdiktu promítnout, včetně návrhu na trestní postih. To je však velmi složitá právní problematika, ke které se necítím být vůbec kompetentní. Já jsem jen navrhoval, aby při novele přestupkového zákona bylo pamatováno na oznamovatele přestupku. Jestliže dnes není účastníkem řízení, tak nedostane žádnou informaci, jak bylo jeho oznámení v přestupkovém řízení vyřešeno – rozhodnuto.

To se nám přihodilo při podání oznámení na místostarostku Ing. Horynovou, kdy jednoznačně porušila zákon o střetu zájmů při jednání zastupitelstva o prominutí nedobytné pohledávky její firmě SOUMAR, spol. s r.o.. S rozhodnutím správního orgánu na MěÚ Náchod byla spokojená a oznamovateli ještě poděkovala. Když jsme se náhodou k předmětnému rozhodnutí dostali, tak jsme jen nevěřícně zírali nejen na odůvodnění, ale i na právní vady samotného rozhodnutí. Ale ke spokojenosti místostarostky nabylo právní moci. Tato zkušenost mne vede k požadavku na změnu postavení oznamovatele v připravované novele zákona o přestupcích.

Co na to říkáte, pane senátore Trpáku? - VII.- 3.10.2014

V pondělí se konalo poslední Zastupitelstvo města Trutnova, které mělo projednat i žádost Občanské iniciativy Trutnov bez hazardu, protože žádost o zákazu loterijní činnosti v Trutnově ze dne 10.7. 2014 podepsalo celkem 244 občanů z Trutnova, takže vznikla ze zákona povinnost projednat žádost zastupitelstvem nejpozději do 90 dnů.

Jistě jste jako senátor prosazující razantní zdanění hazardního průmyslu a následné rozdělení výnosu ve prospěch obcí a měst tuto občanskou iniciativu v Trutnově uvítal. Proč nebyla žádost v zastupitelstvu projednána?

Pan starosta Ivan Adamec předložil pro jednání zastupitelstva zpracovaný podkladový materiál č.11b o zákazu loterijní činnosti v Trutnově do návrhu programu zasedání zastupitelstva ne jako samostatný bod jednání, ale až do bodu různé! Při schvalování programu jednání zastupitelstva vystoupil Ing.arch. Martin Vokatý s protinávrhem, aby z projednávání byla žádost o plošném zákazu heren v Trutnově vyřazena a žádost byla tak ponechána k projednání až budoucímu zastupitelstvu. Pan starosta jako předkladatel neupozornil zastupitele, že nezařazením bodu do programu jednání zastupitelstva a jeho neprojednáním dochází ke kolizi a porušení zákona o obcích. Naopak nechal o protinávrhu hlasovat a dle našeho očekávání byla žádost takto vyřazena z programu jednání. Na tento postup jsme iniciátory žádosti předem upozorňovali, protože koalice v trutnovském zastupitelstvu i v jiných závažných problémech byla ochotna svým hlasování nedodržovat platné zákony. A to i za situace případné trestní odpovědnosti, na tak za situace, kdy jako v případě neprojednání jejich žádosti žádné sankce a postihy nehrozí.

Na druhé straně lze předpokládat, že nově zvolené zastupitelstvo bude k řešení problematiky hazardu v Trutnově vnímavější a že nově zvolený starosta nebude označovat iniciátory žádosti za derivát Strany zelených.

Pavel Trpák - My také žijeme v Trutnově, my také máme rádi Trutnov!

Pane senátore, nedávno jste v rozhovoru pro Krkonošský deník uvedl, že zastupitelstvo města Trutnova za nepřiměřeně nízkou cenu prodalo všechny pozemky v Průmyslové zóně Krkonošská firmě TRUTNOV PROPERTY DEVELOPMENT,a.s., a to ještě se slevou ve výši 5 160 000,- Kč, což jste označil českým výrazem „TUNEL“ za 40 mil. Kč. Můžete to stručně a srozumitelně doložit?

Jistě, pokusím se složitou kauzu vyložit. Nejprve však musím uvést, že dřívější zastupitelstvo odsouhlasilo bohulibý záměr na zřízení průmyslové zóny v Trutnově s cílem získat pozemky, na které bude lákat investory do Trutnova. V roce 2006 byla zřízena Průmyslová zóna Krkonošská o celkové rozloze 22,5 ha, přičemž v zóně byl i další vlastník pozemků, a to ARKADIA,a.s. s pozemky o rozloze 7,5 ha jako dceřiná společnost firmy SAZKA,a.s.. Na základě uzavřené smlouvy v roce 2008 mezi Městem Trutnov a firmou ARKADIA proběhla výměna části pozemků tak, aby obě strany měly ucelené celky dle zakresleného záměru bez finančního vyrovnání.

Následně v roce 2009 Město Trutnov bez výběrového řízení zveřejnilo oznámení o záměru pronajmout a následně prodat investorovi pozemky v PZ Krkonošská za minimální cenu 500,- Kč/m2 s tím, že jsou takto prodávány pozemky nezasíťované a že investor se zavazuje vybudovat přístupovou komunikaci. Firma MAPON,a.s. podala nabídku ve výši 510,- Kč/m2, a to s příslibem splnění všech podmínek.

V roce 2011 firma MAPON,a.s. pro výstavbu obchodního centra /TESCO,OBI/ koupila v zóně od firmy ARKADIA její pozemky za cenu 1013,- Kč/m2 – tedy za 75 mil. Kč.

V roce 2011 firma MAPON,a.s. zastoupená Mgr. Danielem Kučerou dle smlouvy o smlouvě budoucí zakoupila od Města Trutnova část pozemků /71197 m2/ v zóně za 10 mil. Kč, to je 140,- Kč/m2, přičemž z veřejně dostupných dokumentů se dodatečně ukázalo, že akcionářem byl i trutnovský radní a zastupitel Ing.arch. Martin Vokatý. Ještě v roce 2011 přeprodala firma MAPON uvedené pozemky firmě NYMPHIA,a.s., ve které je jediným akcionářem Mgr. Daniel Kučera, přičemž Ing.arch. Martin Vokatý této firmě na koupi půjčil více než 3 mil. Kč. Ukázalo se, že radní a zastupitel Ing.arch. Vokatý je spolu se svým obchodním partnerem Mgr. Kučerou účasten ve všech obchodech s pozemky v PZ Krkonošská. Aby Ing. Vokatý nemusel deklarovat střet zájmů, tak při jednání a rozhodování zastupitelstva nebyl přítomen.

Prodej zbývajících pozemků v PZ Krkonošská zastupitelstvo schválilo v roce 2013, aby firma ABB Trutnov mohla v zóně zahájit stavbu svého závodu. Proto jsme podali protinávrh, aby potřebné pozemky pro stavbu závodu byly přímo prodány ABB i s možnou slevou malého rozsahu ve výši 200 000 €, což nebylo akceptováno a naopak tato sleva byla poskytnuta developerovi. Protože jsme upozorňovali na skutečnost, že Město Trutnov musí v souladu se zákonem prodávat za cenu obvyklou, tak byl vedením města zadán realitní kanceláři pana Danielise úkol vyhotovit soudně znalecký posudek na ocenění pozemků zpětně k roku 2010 s určením ceny obvyklé. Však jsme i jako soudní neznalci stanovenou cenu 131,- Kč/m2 rozporovali. Proto jsem za vlastní peníze zadal vyhotovení soudně znaleckého posudku na zjištění ceny obvyklé znaleckému ústavu XP invest, s.r.o. Praha, která takto byla stanovena ve výši 380,- Kč/m2.

Chcete říci, že zastupitelé byli před rozhodováním o všem řádně informováni a že pozemky o celkové rozloze 147 500 m2 v PZ Krkonošská prodali za celkovou cenu 30 mil. Kč a z toho ještě nabyvateli připadla sleva ve výši 200 000 €, to je vlastně 5 160 000 Kč?

Ano, přesně tak. Těsně před odsouhlasením prodeje pozemků v PZ Krkonošská provedla firma MAPON,a.s. fúzi s firmou TRUTNOV PROPERTY DEVELOPMENT,a.s. a slevu dle mého mínění obdržela neprávem, protože město Trutnov neprodalo pozemky za cenu obvyklou. Navíc tato firma všechny pozemky obratem prodala akciové společnosti NYMPHIA, která následně prodala ABB potřebných 25 732 m2 pro výstavbu závodu ABB v Trutnově za cenu 8 660 000,- Kč. Město Trutnov již žádné pozemky v PZ Krkonošská nevlastní a zastupitelé v uvedeném obchodu jen posloužili ….

Chcete říci, že zastupitelstvo zafungovalo jako užitečný idiot?

Až takto tvrdě jsem se vyjádřit nechtěl. Ale všichni hlasující byli upozorněni na skutečnost, že zastupitelstvo není orgán kolektivní nezodpovědnosti, že naopak za své hlasování každý zastupitel zodpovídá až k případné trestní odpovědnosti. Uvidíme, jak bude kauza dozorovými státními orgány posouzena.

Město Trutnov je zaplaveno billboardy volební strany SDRUŽENÍ PRO TRUTNOV, ze kterých se na voliče usmívají Ing.arch. Martin Vokatý s místostarostou Ing. Hanou Horynovou, se kterou jste měl také spor, a to ohledně jejího neohlášeného střetu zájmů při odepsání nedobytné pohledávky pro její firmu. Jak vše dopadlo?

Lhůta pro možné dobývání pohledávky uplynula pro nekontaktnost její firmy SOUMAR a výzvu k dobrovolnému plnění paní místostarosta odmítla. Mou výzvu k odstoupení z funkce místostarostky rovněž odmítla a zastupitelstvo její odvolání nezařadilo vůbec do programu jednání. Ale tato kauza je občanům známa a byla námi publikována.

Děkuji za rozhovor a přeji zdar ve volbách! Zpracoval: Josef Petrů

Rozhovor pro deník PRÁVO - 26.9.2014

OBHÁJCE SENÁTORSKÉHO KŘESLA PAVEL TRPÁK (ČSSD) ŘEKL PRÁVU:

OBHAJOBA JE OBECNĚ VŽDY TĚŽŠÍ, ALE MŮŽE JÍT O SUBJEKTIVNÍ DOJEM

Vladislav Prouza

Letos v říjnu po šesti letech v Senátu za okres Trutnov obhajujete senátorské křeslo, kam vás tehdy vynesla řekněme tzv. oranžová tsunami.

Obecně řečeno, obhajoba je vždy těžší nežli první vítězství. Mám pocit, že před šesti lety to bylo jednoduší, nežli nyní. Může jít ale o subjektivní dojem.

Obvod Trutnov je letos velmi silně obsazený. Kandidáty vesměs představují nezkompromitovaní celorepublikově známí lidé. Půjde o souboj osobností nebo spíše politických stran podobně jako ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v loňském roce?

Volby do Senátu jsou o osobnostech a vlastnostech kandidátů, které nominují politické strany, je zároveň zřejmé že se do volebního výsledku jistě promítají preference jednotlivých volebních stran. Doufám, že v mém případě mne budou volit nejen příznivci sociální demokracie, ale i řada příznivců jiných stran a hnutí, pro které jsem svým programem vhodným či přijatelným kandidátem. Mám na mysli voliče lidovců a přiznivce zelených. Očekávám, že ve finální podobě půjde na Trutnovsku o souboj pravice a levice.

Koho z protikandidátů považujete z tohoto pohledu za levici a pravici?

Myslím, že je to poměrně srozumitelné. Na pravici jde o kandidáta za ANO Jiřího Hlavatého, generálního ředitele a majitele firmy JUTA Dvůr Králové, dále o náčelníka krkonošské Horské služby Adolfa Klepše za TOP 09 a kandidáta za ODS učitele a radního Trutnova Pavla Káňu. Levici kromě mne reprezentuje Slavomír Brádler (KSČM). Nevím kam zařadit kandidátku SPO obchodnici Jaroslavu Hamerkovou.

Senátní volby proběhnou spolu s komunálními. Pro koho z trutnovských senátorských kandidátů je toto spojení větší výhodou?

Vítám, že se 1. kolo senátních voleb uskuteční ve stejném termínu s komunálními volbami, což jistě přinese vyšší účast voličů v těchto senátních volbách. Věřím, že tato skutečnost bude i pro mne příznivá.

Koho z protikandidátů považuje za nejvážnějšího rivala?

Vzhledem k aktuálním volebním preferencím považuji za svého hlavního protikandidáta ing. Jiřiho Hlavatého.

Prozradíte na kolik přijde vaše letošní volební kampaň?

Půjde o zhruba stejnou částku jako před 6 lety. Okolo šesti set tisíc korun, veškeré výdaje volební kampaně jsou zobrazeny prostřednictvím centrálního transparentního účtu ČSSD. Takto se zavázala zveřejnit své účty jen ČSSD.

Vítězí ve volbách více finanční nebo lidská síla?

Jsem trochu skeptik. Bez peněz se senátní kampaň udělat nedá. Pokud by byl sebekvalitnější kandidát a pouze ohlásil kandidaturu a neinvestoval nezbytné prostředky do kampaně, neměl by prakticky šanci.

Co na to říkáte, pane senátore Trpáku? - VI.- 29.9.2014

Vláda se snaží urychleně napravovat všechny nežádoucí kroky Nečasovy vlády, především devastující dopady Drábkovy reformy na naše občany. Jaké změny považujete za nejvíce naléhavé?

Ministr Drábek /TOP 09/ dokázal opravdu mnoho, rozvrátil fungování úřadů práce, včetně systému výplat dávek, nastavil novou valorizaci důchodů, aby penzisty potěšil navýšením důchodů o 45 Kč. Vrcholem bylo razantní šetření u těch nejpotřebnějších – invalidních důchodců a osob s vážnými zdravotními hendikepy. Drábkovy „Lurdy“ škrtem pera zázračně zlepšily zdravotní stav pomocí nově nastavených kritérií pro hodnocení soběstačnosti těchto občanů. Takto u velké části z nich došlo k zařazení do nižšího stupně závislosti a snížení peněžní dávky pro zabezpečení jejich péče. Smyslem Drábkovy reformy bylo jednoznačně ušetřit výdaje za státního rozpočtu právě u těch nejpotřebnějších s velmi omezenou možností se efektivně bránit. Sám mám v rodinné péči starší sestru Janinku s vážným zdravotním postižením, takže plně rozumím problémům a potřebám rodin, které se při péči o svého člena takto dostaly až do existenčního ohrožení. Je třeba si uvědomit, že náklady ústavní péče jsou trojnásobné i oproti příspěvku při nejtěžším stupni závislosti, tedy nesoběstačnosti zdravotně postižené osoby. Proto jsem intervenoval u paní ministryně Marksové-Tominové při její návštěvě v Trutnově, aby i v této oblasti byly urychleně provedeny nápravné kroky. Byl jsem ujištěn, že ministerstvo práce a sociálních věcí již zpracovává potřebné legislativní změny a že náprava nastane. Zvýšenou pozornost při řešení této problematiky vázané na novelizaci zákona o sociálních službách mi přislíbil i pan premiér Sobotka. Věřím, že i přes náročnost legislativního procesu se dotčené rodiny brzy dočkají nezbytné nápravy.

Co na to říkáte, pane senátore Trpáku? - V.- 26.9.2014

Volby do obecních zastupitelstev a volby do Senátu jsou za necelé 3 týdny, takže jsme již ve víru ostré volební kampaně. Na billboardech, vyvěšených transparentech a plakátech jsou obličeje kandidátů i jejich podporovatelů. Všichni útočí na voliče hesly a slogany slibujícími možné i nemožné. Volič není hlupák, aby se lehce nechal zblbnout masivní propagandou, volič má vlastní zkušenost, kdo skutečně hájil a bude hájit jeho zájmy a potřeby v zastupitelských sborech. Jste zkušený politik a jste již potřetí ve volební kampani do senátu, tak co vás na letošní kampani překvapilo?

Nechci se vyjadřovat k heslům či sloganům jednotlivých kandidátů a jejich důvěryhodnosti, to opravdu nechám na voličích. Není překvapivé, že ze všech kandidátů právě Ing. Jiří Hlavatý investuje zdaleka největší peníze do kampaně, holt na to má. Nemůžeme protestovat proti hojnosti billboardů a jeho volebních transparentů, ale většina kandidátů do senátu využívá volné nezpoplatněné výlepové plochy v obcích pro své plakáty. Volby i volební kampaň dle zákona mají být korektní soutěží kandidátů o přízeň voličů, ale volební úderky Ing. Hlavatého nedodržují pravidla ani základní slušnosti a agresivně přelepují plakáty jiných kandidátů. Mám přímo osobní zkušenost, protože minulý pátek jsem prováděl výlep v obci Suchovršice, ale již v úterý naše plakáty byly všude přelepeny. Mají snad již zapomenuté manýry Sládkových republikánů být příspěvkem do nové politické kultury? Nebo mám být potěšen, že mne volební štáb Ing. Hlavatého vnímá jako hlavního protikandidáta pro 2. kolo senátních voleb? Nebo to má být přínos osvědčených praktik a zkušeností z byznysu do politiky? Opravdu nevím! Proto si dovolím zakončit pojednání trochu netradičně, a to ocitováním mého blahopřání, které jsem 28.7. 2014 zaslal Ing. Jiřímu Hlavatému k jeho 66. narozeninám:

Vážený pane řediteli,

přeji hodně zdraví a osobní pohody k Vašim zítřejším šestkovým narozeninám. Po zvažování jste se přeci jen vydal do volebního klání, tak Vás vítám a očekávám od sportovce, že soupeření proběhne v duchu fair play. Já korektnost vedení volební kampaně slíbit mohu. Vše nejlepší přeje z Trutnova senátor Pavel Trpák

Co na to říkáte, pane senátore Trpáku? - IV.- 22.9.2014

Pane doktore, již jste mi pěkně objasnil, zda jste Trpak či Trpák, ale více mne trápí jiná záležitost, které nerozumím. Konkrétně preventivní vyšetření prsů u žen. Zhruba 12 let se postupně rozvíjí program pro ženy mezi 45 a 69 roky s cílem včas zachytit a léčit počáteční stádia nádorů prsů a tím podstatně zvýšit šanci na vyléčení. Centra této prevence jsou v našem kraji v každém okresním městě s jedinou výjimkou Trutnova. Nepřijde Vám to divné? Lze to ke spokojenosti pacientek napravit? Jiřina Ch.

Naprosto s vámi souhlasím, považuji tento preventivní program za velmi přínosný. Bohužel se stalo, že příslušné pracoviště v trutnovské nemocnici nebylo zařazeno mezi akreditovaná pracoviště, přestože dlouhodobě poskytovalo péči v této oblasti včetně operativní léčby onemocnění prsů. Pacientky z Trutnovska pak musí na preventivní vyšetření jezdit do Vrchlabí nebo do Hradce Králové. To je pro ně časově náročné, v podstatě lze říci, že jedním preventivním vyšetřením ztratí celý den. Lze namítnout, že je to malý problém, vzhledem k úspěšnosti tohoto preventivního programu a že ta časová ztráta je bohatě kompenzována. Ve své vlastní praxi se ale setkávám s tím, že část pacientek vyšetření právě z důvodu vzdálenosti a časové náročnosti odkládá.

Oblastní nemocnice v Trutnově v současné době provozuje mamologickou ordinaci s patřičným přístrojovým vybavením, ale v minulosti asi nemocnice nepožádala o zařazení do sítě pracovišť poskytujících mamografický screening. Lze to jistě napravit. Předpokládám, že vedení nemocnice je schopno vytvořit podmínky pro získání akreditace v mamografické prevenci u Ministerstva zdravotnictví. Základní podmínkou je jistě patřičně proškolený kvalifikovaný lékař, protože požadavkům na přístrojové vybavení lze dostát bez větších problémů. Je třeba říci, že dobře fungující pracoviště bude pro nemocnici i ekonomicky výnosné. Pokud nemocnice v Trutnově zpracuje a předloží žádost o akreditaci, tak mohu slíbit, že se osobně zasadím o její kladné vyřízení.

1, 2, 3, 4, 5